MAJ 2019

MAJ MÅNED 2019

PÅ KRIMIORMENS BLOG

Maj 2019

Maj 2019

MAJ 2019

Maj måned på Krimiormens blog bestod af 8 meget forskellige bøger.

De 4 af dem havde relation til Tårnby kommunes lokalhistorie da min anden store interesse er min slægtsforskning. Som jeg før har skrevet, så fik jeg doneret en del bøger om Tårnbys lokalhistorie da jeg indgik et samarbejde med en lokalarkivar på Tårnby lokalhistoriske arkiv.

Et samarbejde der går ud på at arkivaren engang i fremtiden vil skrive en lokalhistorisk bog om et enkelt lille område på Amager. Da jeg er født i den lille flække Tømmerup (det var i hvert fald dengang en meget lille flække :D), så hjælper jeg hende med at tjekke op på forskellige oplysninger om stedet.

Så fik jeg tilsendt 3 meget forskellige bøger fra forlaget Forfatterskabet. Den første jeg gik i gang med var ”Knæk koden til glutenfrit brød” skrevet af Karina Baagø. En fantastisk bagebog som jeg også fik bagt rundstykker fra. Når jeg anmelder koge- eller bagebøger så udvælger jeg en opskrift for at få en ide` om hvordan bogen vil være at bruge for helt almindelige læsere af bogen :D Efter de lækre rundstykker så gik jeg videre med noget helt andet :D

En erotisk novellesamling ”Begærets sider”. Den bestod af 31 meget erotiske noveller skrevet af forskellige personer. Nogle af dem under pseudonym. Bogen var et resultat af en konkurrence som Forfatterskabet havde lavet for at undersøge interessen for erotisk litteratur. Og interessen var skam stadig eksisterende. Der kom i hvert fald rigtig mange bud til forlaget med en moderne erotisk novelle.

Så var det tid til et fantastisk godt grin over den satiriske roman ”Halløj på Christiansborg” skrevet af Morten & Søren Ellemose, de 2 ”bagmænd” af Forfatterskabet. Den var ustyrlig morsom og det skulle vise sig at imens jeg læste den så blev den højst aktuel da der blev udskrevet valg til Folketinget :D

I løbet af juni ved jeg på nuværende tidspunkt at der kommer anmeldelser af følgende bøger der enten er helt nye eller endnu ikke udgivet: "Et helt liv med sygdom" skrevet af Birgitte Bentsen. En selvhjælpsbog. Ved hjælp af enkle øvelser skulle man blive bedre til at acceptere de svære livsudfordringer, der er forbundet med en kronisk sygdom. Et vel nok lidt tungt emne. Men da jeg selv i mange år har lidt af kroniske smerter tænker jeg, at jeg måske kan få lidt glæde af at læse bogen.

"At se det usete" skrevet af Christina Larsen. Dette er min absolut yndlingsgenre…nemlig en krimi. ”At se det usete” er en historie om hvad der foregår bag de nedrullede gardiner i et lille landsbysamfund. Den glæder jeg mig bestemt meget til at komme i gang med :D

"Glemte kendte" skrevet af Morten Ellemose. Da jeg ved fra tidligere at brødrene Søren & Morten Ellemose skriver ustyrligt morsomt så ser jeg meget frem til denne nye bog fra Morten Ellemoses hånd :D Forlaget skriver i hvert fald: ”

”Glemte Kendte” er det politisk ukorrekte og krænkende satireværk om glemmebogens berømtheder og andre obskure eksistenser. Nu med endnu flere politikere og andre realitystjerner.”

"Mordet i elverskoven" skrevet af Mette Østergaard Filsø. Forlaget skriver følgende: ”En sagte lyd nåede hendes øre. Den var ikke mere end en hvisken i vinden, men alligevel anderledes end alle de andre lyde i den tyste, hemmelighedsfulde skov. En gispende, rallende lyd. Anna lever et stille liv i byen Jyss hos den gnavne enkefrue Kerstin, da hun møder en gruppe fremmede rejsende på markedet.” Så den glæder jeg mig da bestemt også til.

Bloggen har rundet fantastiske 2800 visninger som jeg er meget taknemmelig for :D Det må jo betyde at der forhåbentlig er nogen der har glæde af de anmeldelser jeg laver på bloggen.

Krimiormen

"SOGNETS SKOLE"

TÅRNBYS SKOLEHISTORIE FRA 1814 TIL ÅRHUNDREDSKIFTET

SKREVET AF

POUL FELDVOSS OG INGER KJÆR JANSEN

"Sognets skole" skrevet af Poul Feldvoss og Inger Kjær Jansen

Tårnbys skolehistorie fra 1814-1900

Forfatter: Poul Feldvoss og Inger Kjær Jansen

Forlag: Rosendahls A/S

Sider: 190

Kategori: Historie

Anmeldt: 2. maj 2019

Om bogen:

Andet bind fortæller om 1800tallets skole, der er prægede af den fremsynede skoleforordning fra 1814. Københavns overbefolkning resulterede i en massiv udflytning af småkårsfolk, navnlig til sundbyerne, og den medførte en socialøkonomisk udfordring, som Tårnby sognekommune trods alle anstrengelser ikke kunne hamle op med.

Det resulterede i en deling af sognet, hvis indbyggertal blev reduceret til en fjerdedel.

Anmeldelse:

Dette 2. bind om skolens historie i Tårnby kommune kommer vidt omkring både den politiske del og omkring selve skolestrukturen igennem hele 1800-tallet. Er man skolehistorie og en smule politisk interesseret så giver den et rigtigt godt indblik i Tårnby kommunes historie.

Man må da også have for øje at Poul Feldvoss nok vidste hvad han skrev om. Han var bror til Torkild Feldvoss som var viceborgmester i Tårnby fra 1958 og fra 1970-1993 var han borgmester. Poul og Torkild var sønner af skoledirektør Johannes Feldvoss.

Kronprins Christian, den senere Christian den 8 udtrykte følgende i 1813: Fattige og elendige er vi. Skal vi nu også være dumme, da kan vi ophøre med at være stat.

Brødrene Rewentlow var de første til at oprette et seminarium. På daværende tidspunkt var der ikke en egentlig læreruddannelse så det var yderst påkrævet. De første lærere var enten sognets degn, studenter eller andre uden en egentlig viden.

Undervisningen var derfor temmelig mangelfuld. Bogen gennemgår de fag man underviste i samt betaling af mulkt såfremt børnene ikke mødte op til undervisningen. I 1814 underskrev kongen en ny skolelov. En del af loven var uddannelse af lærerne samt forbedrede vilkår og lønninger.

Blandt andet skulle de have en jordlod som en del af deres løn. Et andet problem på denne tid var manglende skoler eller manglende lokaler. Dette problem forsøgte man også at finde en løsning på blandt andet med bygning af nye skoler.

Udover de almindelige folkeskoler så var der blandt andet også oprettet en del aftenskoler der skulle forbedre elevernes kundskaber. Kastrup glasværk havde oprettet deres egen skole. Det betød at de børn der arbejdede på glasværket, kunne undervises så det passede ind i arbejdstiden.

I første halvdel af 1800tallet var det ikke muligt for kvinder at uddanne sig til lærere derfor arbejdede en del kvinder som lærere i private hjem og på private skoler. I 1846 og 1851 blev der grundlagt privatlærerindeskoler i København.

Det var forstadier til de senere kvindeseminarier. Bogen indeholder også en beskrivelse af de sidste årtier før Sundbyerne blev skilt fra Tårnby kommune og kom til at høre ind under Københavns kommune. Der er også fortællinger om nogle få banebrydende lærere i 1800tallets folkeskole.

Efter 1814 og den nye skolelovs ikrafttræden blev der lavet regurleringer undervejs og først i 1937 blev der vedtaget en ny skolelov til erstatning for den mere end 100 år gamle skolelov. Sidst i bogen er der en mindre ordforklaring, beskrivelse af de mange kilder der er blevet brugt i udformningen af bogen samt et emne- og personregister.

Det er muligt at den største udvikling skete i starten af 1800tallet men jeg synes at der bliver gået lidt let henover den sidste del af århundredet. Men ellers en rigtig god, lærerig og interessant bog om skolens historie fra 1814-1900.

Vurdering: 5 ud af 6 stjerner

Krimiormen

5/6 Roser

5/6 Roser

"SKOLEN FOR FOLKET"

SKREVET AF

POUL FELDVOSS

"Skolen for folket" skrevet af Poul Feldvoss

Tårnby kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig.

Forfatter: Poul Feldvoss

Forlag: Rosendahls-Schultz Grafisk A/S

Udgivet: 2010

Sider: 230

Kategori: Historie

Anmeldt: 4. maj 2019

Om bogen:

(På bagsiden af bogen er der et kort over Amager):

Dette generalstabskort, som også er gengivet på side 2 (i bogen), er dateret 1907. Det illustrerer med al tydelighed den kolossale udvikling, der har fundet sted siden da. At kommunen for blot èn menneskealder siden bestod af adskilte små bysamfund omgivet af udstrakte marker, vil nok overraske mange.

Med fokus på skolevæsnet beskriver Poul Feldvoss i ”Skolen for folket” 4 årtier af denne udvikling, der i højeste grad er en afspejling af, hvad der har rørt sig i samfundet som helhed, og som danner fundamentet for skolevæsnet i resten af 1900-tallet.

Det fortælles der om i bind 4, ”Den kommunale skole”.

Anmeldelse:

Dette er det 3. bind om skolens udvikling gennem tiderne, specielt i Tårnby kommune. Som undertitlen antyder så omhandler bogen Tårnby kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig.

Altså fra omkring 1900-1940. Bogen kommer en del omkring lokalpolitik. I begyndelsen af århundredet var der nærmest en invasion af arbejderfamilier fra København til Tårnby. Det blev starten på Tårnby Villaby. Med denne invasion opstod der et ekstremt behov for flere og nye skoler.

Blandt andet var den gamle skole i Kirkebyen Tårnby fuldstændig nedslidt og utidssvarende og trængte derfor til udvidelse eller istandsættelse. Bogen fortæller også om hvordan lærerne organiserede sig og dermed fortæller den også om en hel del af de lærere der var ansat på skolerne lige omkring dette tidspunkt.

Efter denne indledning følger kapitler om Mellemskolen, Rundt om byskolerne, De sidste landsbyskoler, Under kommissionens vinger, Fattigdom og underernæring samt en afrunding. Som man vil se ud af kapitlerne, så er bogen faktisk meget alsidig og fortæller en del om dagligdagen for familierne udover selve skolegangen og den politik der blev ført.

Citat fra bogen:

”Op imod ½ million danskere vil komme til at tænke på deres egen Ole Bole ABC ved synet af Storm P´s Ole Bole med lap på knæet og tornyster på ryggen. Den er fra 1927 og tredive år frem trykt i 861.000 eksemplarer, og bøgerne gik i arv til flere klasser.”

”Skolen for folket” er selvfølgelig særlig interessant for mig i forbindelse med min slægtsforskning og såmænd også i forbindelse med min opvækst i Tårnby kommune. Man må dog også have for øje at en del af denne udvikling til dels også skyldes de lovgivninger der er blevet udstukket fra landets regeringer og derfor var gældende for hele landet.

Hvordan man så har forvaltet lovgivningen ude i de små samfund, det er nok straks en anden sag. Man mærker tydeligt at Poul Feldvoss er ud af en underviser-familie og såmænd også en familie der har gået højt op i lokalpolitik.

Det kan vel ikke undgås med en far der var skoleinspektør og en bror der med tiden blev borgmester og som for øvrigt var det i hele min opvækst. Derudover var Poul Feldvoss også selv skolelærer. Jeg vil absolut give mine varmeste anbefalinger til bogen hvis man interesserer sig for lokalpolitik, undervisnings-politik, slægtsforskning og lokalhistorie.

Vurdering: 6 ud af 6 stjerner

Krimiormen

6/6 Roser

6/6 Roser

"DEN KOMMUNALE SKOLE"

SKREVET AF

POUL FELDVOSS

 RED.: INGER KJÆR JANSEN

"Den kommunale skole" skrevet af Poul Feldvoss

TÅRNBYS SKOLEHISTORIE FRA 2. VERDENSKRIG TIL 2013

Forfatter: Poul Feldvoss

Redigeret af: Inger Kjær Jansen

Forlag: Rosendahls a/s

Udgivet: 2014

Sider: 228

Kategori: Historie

Anmeldt: 19. maj 2019

Om bogen:

4. Og sidste bind om Tårnby kommunes skolehistorie. Fjerde og sidste bind beretter om skolen fra besættelsesårene og frem til 2013. ”De store årgange fylder skolerne til mere end bristepunktet, og efterkrigstidens rationering og mangel på allehånde materialer gør det umuligt at bygge sig ud af pladsmanglen.

Omvendt bliver det faldende børnetal sidst i århundredet en planlægningsmæssig udfordring. Ofte er pennen lagt i hånden på lærere og elever, der på godt og ondt skildrer skolen , som netop de oplevede den.

Anmeldelse:

Endnu en bog som vel nok er mest aktuel og interessant for folk som undertegnede der har eller har haft en vis tilknytning til lige præcis Tårnby kommunes skolevæsen. For mit eget vedkommende kommer jeg dog også til at benytte bogen som opslagsværk og støtte i min slægtsforskning.

Vi er nået til den tid hvor jeg selv kan relatere til fortællinger om skolevæsenet da det omhandler den tid hvor jeg selv var folkeskoleelev og det skolemiljø som jeg selv var en del af. Det er en bog der omhandler en tid hvor der var store udsving i børnetallet hvilket har stor indflydelse på folkeskolernes udvikling i Tårnby.

Da børnetallet steg var det nødvendigt at lave nye tilbygninger og udvide de eksisterende skoler men der opstod dog også med tiden mulighed for, at bygge nye skoler i kommunen. Blandt andet Pilegårdsskolen og Løjtegårdsskolen så dagen lys i efterkrigsårene.

Senere blev også Skelgårdsskolen og Kastrupgårdsskolen bygget. Der skal ikke herske tvivl om, at Poul Feldvoss har været meget grundig i sin gennemgang af historien og han kommer godt rundt om alle aspekter af det at udvikle en folkeskole til det den er i dag.

Inden bogen var helt færdig døde Poul Feldvoss og derfor overtog Inger Kjær Jansen arbejdet med at færdiggøre bogen. Sidste kapitel der gennemgår de seneste år af folkeskolens historie er dog skrevet af Poul Feldvoss` kone Ninna Feldvoss ligesom det også er hende der har skrevet forordet til bogen.

Vurdering: 5 ud af 6 stjerner

Krimiormen

5/6 Roser

5/6 Roser

"TIL ULLERUP"

SKREVET AF

INGER KJÆR JANSEN

OG BEBOERE I ULLERUP

"Til Ullerup" skrevet af Inger Kjær Jansen og beboere i Ullerup

TIL ULLERUP

Forfatter: Inger Kjær Jansen og beboere fra Ullerup

Forlag: A. Rsmussens bogtrykkeri, Ringkjøbing

Udgivet: 1992

Sider: 179

Genre: Historie

Anmeldt: 21. maj 2019

Om bogen:

Fra gammel tid bestod beboelsen på Amagerland af en række små landsbysamfund, bl.a. Tømmerup, Maglebylille, Viberup og Ullerup. En del af dem har måttet lade livet på grund af lufthavnens nærmest permanente pladskrav;

Andre er blevet opslugt af de større bysamfund så nær ved hovedstadens pulserende dominans. I de senere år har resterne af Ullerup skabt sig en ny identitet og ikke mindst ny berømmelse med de årlige tilbagevendende Ullerupmarkeder, som i nogle hektiske august-dage samler i 10.000-vis af mennesker og nærmest leder tanken hen på middelalderens sildemarkeder.

Det fornyede kendskab til Ullerup har gjort det nærliggende at skildre landsbyens historie i en særskilt publikation.

Anmeldelse:

Bogen udkom helt tilbage i 1992 og har dermed en hel del år på bagen…snart 30 da jeg skriver denne anmeldelse. Af samme grund kunne forfatteren og Ullerups beboere vel ikke forudse at Ullerup marked ikke længere eksisterer, men nu nærmest er afløst af Dragørmarkedet der gerne løber af stablen i juni måned.

Da Ullerupmarkedet endnu eksisterede, boede jeg i den anden ende af landet og deltog derfor kun de få gange hvor det planlægningsmæssigt kunne hænge sammen med mit daværende job. Men stort det var det da. Undertitlen på ”Til Ullerup” er landsbyliv og bygningsregistrant.

Det er Tårnby kommunes Lokalhistoriske samling der står bag udgivelsen af bogen som er skrevet af Inger Kjær Jansen der var i tæt samarbejde omkring bogen med beboere fra Ullerup. Bogen kommer godt omkring Ullerups historie ikke mindst takket være de lokale beboere som har fortalt deres historie til Inger Kjær Jansen.

Da Ullerup var et landbosamfund, så giver historierne et meget godt billede af livet på landet før i tiden med forældrene der kom på aftægt når børn og svigerbørn overtog deres lille landsted eller større gårde. Sågar et enkelt mord i 1903 i Ullerup kommer forfatteren også ind på måske endda med et lille tvist af en afdød der gik igen.

Der bliver også fortalt lidt om hvordan børn tidligere blev benyttet som arbejdskraft på gårdene og det var bestemt ikke enestående for Ullerup men det var kutymen i gammel tid at børnene hjalp til i marken og i huset hjemme hos forældrene.

Jeg havde endda en bedstemor der efter skoletid var ”I huset” hos sin fars fætter og dennes familie allerede da hun var 12 år gammel. Med tiden blev Ullerups gårde halveret da lufthavnen efterhånden fik brug for mere plads. Sidste del af bogen består af en bygningsregistrant der meget grundigt beskriver de huse og gårde der i 1990`erne var tilbage i Ullerup.

Der er både beskrivelser af bygningernes størrelse samt uddrag af nogle af de folketællinger der har været igennem tiden. Denne del er ret så interessant da de fleste af bygningerne stadig ligger i Ullerup den dag i dag. For mig er ”Til Ullerup” et ret så fantastisk opslagsværk.

Inger Kjær Jansen har været meget grundig i beskrivelserne og har benyttet sig af en hel del erindringer fra beboerne i Ullerup. Derudover har hun ifølge kildefortegnelsen benyttet ufatteligt mange kilder i denne forholdsvis korte bog…179 sider.

Vurdering: 5 ud af 6 stjerner

Krimiormen

5/6 Roser

5/6 Roser

"SÅ ER DET GRILLTID"

WEBER

SKREVET AF

JAMIE PURVIANCE

BURGERE MED OST OG RØDLØG

Om bogen:

Det behøver ikke være besværligt eller tage lang tid at forberede et velsmagende måltid på grillen. Med hjælp fra Webers Så er det grilltid får du nemlig mere end 200 opskrifter på alt fra de superhurtige hverdagsmåltider til de mere avancerede opskrifter til gæster og fester.

Glæd dig til en lang række nye, inspirerende retter, som vi er sikre på hurtigt vil blive en del af dit faste grillrepertoire. Mere end 200 opskrifter – enkelt, hurtigt og inspirerende

// Få ingredienser, masser af smag

// Tilberedning på under 15 minutter

// Trin for trin-fotos

// Masser af gode grilltips

// Smarte smutveje til når du har travlt

// Køkken- og grillskole

Anmeldelse:

Nu hvor det snart er tid til at finde grillen frem for alvor (og ja jeg ved godt at det er blevet in at grille hele året 😊) vil jeg anmelde en af mine favoritbøger når jeg skal inspireres til at lave mad på grillen 😊. Bogen udkom i 2012 så jeg har været den glade ejer af bogen i nogle år 😊.

Vi er ganske vist ikke ejere af en Weber men en helt almindelig grill, men det betyder ikke at vi ikke har rigtig stor glæde af denne bog. Da vi i den forløbne uge har lavet ”Burgere med blåskimmelost og rødløg” fra lige præcis denne bog så tænkte jeg at det var meget passende endelig at anmelde bogen da jeg synes at den er helt fantastisk.

Vi ændrede en smule i opskriften, men man har vel lov til at improvisere en smule 😊 I stedet for blåskimmelost brugte vi ganske almindelig skiveost, Rucola blev skiftet ud med fint strimlet hvidkål og så valgte vi at stege bøfferne på en grill-pande da det var lige koldt nok til at spise udenfor endnu.

Da jeg havde en travl dag overlod jeg, uden problemer, tilberedningen af burgerne til min 19-årige datter :) Super lækkert :D Men det er nu også sådan jeg bruger mine mange kogebøger 😊 Altså improviserer efter behov. ”Så er det grilltid” er en helt fantastisk bog med smukke billeder, overskuelige opskrifter og begrænsede mængder af ingredienser til hver opskrift.

Bogen er delt op i forskellige farver afhængig af emnet. Det betyder at man kan slå op på for eksempel de bordeaux sider for at finde opskrifter med oksekød og lam. Bogen starter med en masse teknisk information om at grille og super mange gode tips til den perfekte måde at grille på.

Derefter er den altså delt op i Forretter, de forskellige kød-udskæringer, fisk og skaldyr, æg, grønsager, desserter og til sidst nyttig grillviden. Den helt perfekte bog hvis man gerne vil eksperimentere med at grille noget mere med super lækre opskrifter.

For at det ikke skal være løgn så er der sågar et lille afsnit med en forklaring på hvordan grillkul bliver fremstillet hvis man er lidt mere videbegærlig. Alle opskrifter bliver indledt med en boks hvori det fremgår hvor mange personer opskriften rækker til, hvor lang forberedelsestid man skal regne med samt hvor lang tid selve tilberedningen tager.

Der er nærmest alt nede fra de opskrifter der tager et splitsekund at lave og op til retter der skal marineres i halve døgn. En sidste lille smart detalje er at når man bladrer i bogen så finder man på venstre side de hurtige retter der tager korttid at fremstille og på højre side de lidt mere avancerede med lidt længere tilberedningstid 😊

Bon appetit

Vurdering: 6 ud af 6 stjerner

Krimiormen

6/6 Roser

6/6 Roser

"KNÆK KODEN TIL GLUTENFRIT BRØD" SKREVET AF

KARINA BAAGØ

GODT BRØD MED STRUKTURMETODEN

 Forfatter: Karina Baagø

Forlag: Forfatterskabet.dk

Udgivet: 5. Maj 2019

Sider: 107

Kategori: Bagebog

Anmeldt: 8. maj 2019

Om bogen:

Denne bog er til dig, der er træt af tørt, kedeligt og klægt glutenfrit brød, der smager skarpt af hirse og boghvede. Og til dig, der er frustreret over ikke at kunne bage godt glutenfrit brød til én, du holder af. I et letforståeligt sprog hiver Karina Baagø glutenfri bagning ned på et niveau, hvor alle kan være med.

Opskrifterne tager udgangspunkt i naturligt glutenfrie meltyper, som er lette at få fat på, ikke koster en formue og indeholder den næring, din krop har behov for. Karina guider dig igennem fire simple trin til at bage et godt glutenfrit brød, som hele familien kan samles om.

Med udgangspunkt i Strukturmetoden forklarer Karina, hvordan dit glutenfrie brød bliver luftigt og smagfuldt. Knæk selv koden til Glutenfrit Brød og forstå, hvorfor dit glutenfrie brød før blev tørt, smagte kedeligt, faldt sammen og blev klægt.

Med denne bog i hånden kan du se frem til glutenfrit brød med let og saftig krumme og den gode brødsmag! Alle opskrifter er naturligt glutenfrie, mælkefrie og low FODMAP.

Om forfatteren

Karina Baagø er mor til et barn, der ikke tåler gluten, og lever selv glutenfrit. Siden 2016 har hun afholdt kurser i glutenfri bagning for glutenintolerante, køkkenansatte og andre med ønske om at bage et godt glutenfrit brød. Karina har udviklet Strukturmetoden, som giver et luftigt glutenfrit brød hver gang.

Med udgangspunkt i personlige erfaringer og faglige kompetencer fra sin uddannelse i ernæring og sundhed, rådgiver Karina familier om hverdagen med glutenfri diæt.

Anmeldelse:

Da Karina fik sit 2. barn i 2011, fik familien et meget uroligt barn. Mere eller mindre ved en tilfældighed opdagede hun at hendes datter åbenbart ikke havde det godt med gluten. Efter at familien gik over til en glutenfri kost fik deres datter for første gang en helt rolig nattesøvn.

Forfatteren forklarer på en let forståelig måde, uden for meget fagsnak om hvad brød med gluten gør versus brød uden gluten. Hun giver desuden en god forklaring på forskellen imellem det glutenfri brød man kan købe og så det man bager selv.

Der følger lidt tekniske forklaringer, men jeg går ud fra at hvis man har glutenallergi tæt inde på livet så giver de tekniske termer meget god mening. Derudover så er jeg vild med at der ved hver opskrift er angivet sværhedsgrad, tid m.m så jeg valgte selvfølgelig en opskrift der var "Let" når nu det var første gang.

Ja, du har måske gættet det. Hverken jeg eller min familie har problemer med gluten, men det ændrer dog ikke ved at jeg straks fik lyst til at bage en portion rundstykker uden gluten. For det første så er det vel ingen skade til at bage lidt mere ”rent” brød uden de mange tilsætningsstoffer og så er det dejligt at man ved præcis hvad det brød indeholder som man spiser.

Jeg gik i hvert fald på med krum hals og hurtigt gik det op for mig, at bogen meget præcist og grundigt forklarer hvordan man bager glutenfrit og vel at mærke lykkes med det. Jeg rørte dej sammen en sen eftermiddag til rundstykker og så lod jeg dejen hæve på bagepladen natten over.

Og guess what…Jeg har aldrig bagt glutenfrit før…og det blev en lækker dej der bare lykkedes, takket være forfatterens gode forklaringer. Dermed var jeg sat i stilling som den overskudsagtige mor der kunne servere friskbagte rundstykker for min datter næste morgen inden hun skulle på arbejde 😊

Det er så en ekstra gevinst at Karina Baagø er meget til stede på diverse medier hvor man kan følge hende og også stille spørgsmål. Hun har egen hjemmeside, Facebookside samt en gruppe på Facebook. Derudover kører hun en del bage kurser hvor man kan lære mere om at lære at bage helt perfekt glutenfrit brød.

En bog fyldt med skønne opskrifter på brød som jeg bestemt vender tilbage til igen 😊 De sprødeste anbefalinger skal lyde herfra på ”Knæk koden til glutenfrit brød”.

Vurdering: 6 ud af 6 stjerner

Krimiormen

6/6 Roser

6/6 Roser

"BEGÆRETS SIDER"

SKREVET AF

CHARLOTTE WEIHDE

"Begærets sider" skrevet af Charlotte Weihde

Erotiske noveller

En antologi af 31 forfattere Advarsel: ADULT ONLY 😊

Forfatter: Charlotte Weihde

Forlag: Forfatterskabet.dk

Udgivet: Februar 2019

Sider: 283

Kategori: Erotiske noveller

Anmeldt: 10. maj 2019

Om bogen:

Erotik er endnu mere end 50 nuancer af grå. I denne antologi giver 31 skrivelystne kvinder og mænd deres bud på en erotisk fortælling. Novellesamlingen rummer det søde, det sjove, det overraskende, det forbudte, det frække, det vilde og det hverdagsagtige.

Kort sagt alle begærets sider. Teksterne er for de voksne og de nysgerrige. Som vil inspireres, underholdes og pirres. Der er plads til flirt, smil, kys, leg, alvor og en quickie i baghaven. Grib bogen og slip hæmningerne.

Antologiens forfattere:

31 helt almindelige mænd og kvinder har bidraget til antologien, der byder på både etablerede forfattere og helt nye skrivetalenter. Fælles er deres passion for ord og erotikken i al dens væsen.

Anmeldelse:

Endnu en bog med erotiske noveller som jeg under normale omstændigheder ikke ville give mig i kast med. Nogle gange må man bare udvide sin horisont og kaste sig over noget nyt der ikke lige er krimi, biografi eller livsstil… Eller måske kunne det godt falde ind under livsstil…

Det med at nyde livet og de muligheder der byder sig…Det er vel også en slags livsstil. Bogen består af 31 erotiske noveller skrevet af forskellige bidragydere, nogle af dem under pseudonym og måske har nogle af forfatterne skrevet flere af novellerne …Hvem ved 😊

Man skal gøre sig klart at novellerne er skrevet i et meget ligefremt sprog og bestemt ikke egner sig for sarte sjæle. Til gengæld er det en virkelig flot bog. Anyway … så kommer man ikke uden om at det er nogle virkelige velvalgte noveller, velskrevne, fyldt med nydelse og begær og samtidigt fængende (For de flestes vedkommende).

Historierne kan også være temmelig grænseoverskridende til tider. Inden jeg havde læst den første novelle færdig så blev jeg ført tilbage til min sene barndom hvor min fætter og jeg fandt ”Ugens rapport” gemt væk i nogle voksne familiemedlemmers soveværelse.

Eksisterer bladet endnu? Det ved jeg faktisk ikke 😊 Men jeg ved at ”De grå sider” gjorde stort indtryk på 2 store børn der endnu ikke var nået til den tid hvor man udforskede det modsatte eller samme køn nærmere. Citat fra bogen:

”Nogle mennesker bringer det værste frem i èn, andre det bedste. Og så er der de bemærkelsesværdigt sjældne, de vanedannende og vidunderlige. Dem, der bringer det meste frem. Af alt. Dem, der gør, at du føler dig så levende, at du vil følge dem lige ind i helvede bare for at blive ved med at få dit fix.”

uddrag af "Fortabt" skrevet af Mette Drejer.

Hvor kom ideèn fra til at udgive bogen ? Forfatterskabet udskrev en konkurrence, for at undersøge om der stadig er brug for den skrevne erotik i disse tider med alle de muligheder man har for at finde erotik i billedform i film og ikke mindst på internettet.

Svaret er at det i løbet af et par uger strømmede ind med forslag i forlagets indbakke…Så mon ikke der stadig er et vist behov for erotik på tryk. Hvis du er på udkig efter stærk erotik i bogform så er ”Begærets sider” absolut et godt bud og den får da også mine varmeste anbefalinger.

Vurdering: 5 ud af 6 stjerner

Krimiormen

5/6 Roser

5/6 Roser

"HALLØJ PÅ CHRISTIANSBORG"

SKREVET AF

MORTEN & SØREN ELLEMOSE

"Halløj på Christiansborg" skrevet af Søren & Morten Ellemose

SATIRE PÅ HØJT PLAN

 Forfatter: Søren & Morten Ellemose

Forlag: Forfatterskabet.dk

Udgivet: 9. februar 2016

Sider: 373

Kategori: Roman

Anmeldt: 15. maj 2019

Om bogen:

Halløj på Christiansborg afslører aktørerne fra magtens korridorer på Christiansborg og erhvervslivets bonede gulve i et omfattende komplot efter statens salg af DONG til den amerikanske kapitalhaj Gold, Digger & Saxman. Det er en samfundsrevsende og stærkt satirisk bog om politisk grådighed og finanskrisens finurligheder båret af urealisme, humor og slap-stick komedie, hvor kammerateri, politiske rævekager, kønsskifteoperationer og attentatforsøg er hverdag.

Bogen udstiller uhæmmet grådighed, magtbegær, politisk dekadence og forretningslivets bagside med intriger, sex og lyssky aftaler, der efterlader den almindelige dansker med regningen.

Anmeldelse:

Bogen ”Halløj på Christiansborg” lå klar på mit bord den dag der blev udskrevet folketingsvalg 2019. Et helt perfekt næste ”Læseprojekt” i betragtning af at vi nu står for at skulle se valgplakater overalt, lytte til en masse gyldne valgløfter og overveje hvor det næste kryds skal sættes.

Inden jeg var nået 20 sider ind i bogen, lå jeg nærmest flad af grin. Bogen falder helt sammen med min humor og da den nærmest starter med slutningen, så var jeg meget spændt på hvordan man nåede frem til indledningen af bogen.

Mit yndlingscitat fra bogen hvor karakteren Henning Dahlmose har stillet Erhvervsminister Svend Svendsen et spørgsmål (Måske lidt inspiration til virkelighedens politikere?):

”Det er et vigtigt spørgsmål, Og jeg er glad for, at det bliver stillet. Det er simpelthen for vigtigt til ikke at blive besvaret fyldestgørende. Det tror jeg nok, at vi kan blive enige om, at borgerne fortjener. At få et godt svar på et godt spørgsmål, og det har jeg da tænkt mig. Altså at svare godt på det gode spørgsmål. Spørgsmålet er bare, om ikke spørgsmålet i virkeligheden er et helt andet, nemlig om man overhovedet kan svare ordentligt på det spørgsmål her og nu. Det synes jeg man skal spørge sig selv om. At svare eller ikke at svare – det er spørgsmålet, som Shakespeare spurgte så rigtigt. Og det spørgsmål synes jeg ærligt talt, man skylder sig selv et ærligt svar på, inden man går ud og stiller spørgsmålstegn ved det, regeringen laver. Og det har jeg ikke noget svar på nu.”

En finurlig detalje er karakterernes navne der i høj grad minder om navne som man hører og læser om i medierne med et lille tvist spundet sammen med passager med nuværende kendte personligheder. Vores hovedperson er journalisten Henning Dahlmose.

Vel nok et af de uheldigste mennesker jeg nogensinde har læst om. Han kommer hele tiden galt afsted og kommer ud i situationer som kan være vanskelige at spotte hvordan han dog skal slippe helskindet ud af. Dahlmose vinder en rejse til Dubai.

Det viser sig at der på hotellet hvor han skal bo på også befinder sig et par kendte ministre og erhvervsfolk. Blandt andet Erhvervsminister Svend Svendsen og hans elskerinde Kirkeministeren befinder sig også på hotellet. Samtidig befinder finansmanden Gulliw Wessel sig på samme hotel og Henning falder tilfældigt over en plan der involverer millioner.

Straks står der ”Cavling-pris” med store typer for Hennings indre blik. Enhver seriøs journalists store drøm. Inden længe bliver Henning udsat for det første forsøg af mange på at få ham ryddet af vejen. Statsminister Arne Koridons spindoktor Philip van Liederman skulle øjensynligt være den faktiske forfatter til Poul Schlûters berømte ”Ind under gulvtæppet” - tale i 80 erne, som jeg så tydeligt husker og som der er blevet refereret til adskillige gange i medierne siden da.

Statsminister Arne Koridon har mere travlt med at øve sig til finalen i ”Vild med dans” end de politiske udfordringer som Philip prøver at involvere statsministeren i. Han har sågar installeret Keld & Hilda Heick i et hjørne af sit kontor så han kan øve sig i dansetrinene når han opholder sig på sit kontor.

Alt i alt en fantastisk morsom og aktuel satirisk bog der giver et fantastisk pusterum i disse dybt seriøse politiske tider. Ganske vist kan historien virke urealistisk til tider men det er virkelig en hylende morsom bog og jeg følte mig rigtig godt underholdt.

Vurdering: 5 ud af 6 stjerner

Krimiormen

5/6 Roser

5/6 Roser